PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, professional, beretika dan mesra kepada pelanggang kami seperti berikut:


1. Perkhidmatan kaunter bagi semua urusan dilayan dalam tempoh lima (5) minit.


2. Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah (JAR) diadakan tiga (3) kali setahun.


3. Memastikan setiap aduan mengenai pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi diberi maklumbalas selewat-lewatnya satu (1) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.


4. Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Pematuhan Pengauditan Pengurusan Pusat Tanggungjawab diadakan sekurang-kurangnya enam (6) kali setahun.


5. Maklumbalas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh sehari (1) hari bekerja untuk memberitahu bahawa aduan mereka telah diambil perhatian dan akan diselesaikan.