PERANAN JKTGS

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

JAWATANKUASA TERAS GANGGUAN SEKSUAL

Jawatankuasa Teras Gangguan Seksual (JKTGS) berperanan untuk menjalankan siasatan dengan tujuan bagi mendapatkan, meneliti serta mengesahkan maklumat-maklumat yang berkaitan seperti berikut:

DOKUMEN PEMBUKTIAN DARIPADA PENGADU ATAU SAKSI

LAPORAN PENILAIAN PSIKOLOGI / PERUBAHAN PENGADU / PENGGANGGU

PENJELASAN DARIPADA PENGADU

PENJELASAN DARIPADA PENGGANGGU

PENJELASAN DARIPADA PIHAK KETIGA (SAKSI)