LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

UNIT INTEGRITI

Encik Ilmizan bin Ismail
Ketua Unit Integriti

PERJALANAN UNIT INTEGRITI

 

BERMULA TAHUN 2013

Penubuhan Unit Integriti dan Pematuhan UPSI mengikut arahan Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2013 berkaitan penubuhan Unit Integriti di semya Universiti Awam. Pada awal penubuhan diletakkan di bawah Bahagian Govenan, Jabatan Pendaftar dengan menggabungkan dua unit utama iaitu Unit Integriti dan Unit Pematuhan.

3 JULAI 2017

Unit Integriti dan Pematuhan (UIP) secara rasminya diletakkan di bawah Jabatan Pendaftar.

6 JUN 2018

Secara rasminya UIP ditukarkan kepada Unit Integriti (UI) dan diletakkan di bawah Naib Canselor.

MOTO UNIT

INTEGRITI TUNJANG KEJAYAAN

Membudayakan elemen-elemen integriti dalam usaha Universiti membasmi gejala rasuah, penyalahgunaan kuasa, salah laku jenayah dan pelanggaran tatakelakuan 

Melaksanakan tindakan pencegahan dan pemulihan bagi mengatasi masalah dan kelemahan dalam tadbir urus mengikut peraturan Universiti yang berkuatkuasa.

Menjadikan organisasi dan warga UPSI yang cemerlang dan bitara berteraskan integriti.

Menjadi penggerak kepada transformasi pembudayaan integriti

Perkhidmatan kaunter bagi semua urusan dilayan dalam tempoh lima (5) minit

Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) diadakan tiga (3) kali setahun

Memastikan setiap aduan mengenai pelanggaran dan etika organisasi diberi maklum balas selewat-lewatnya satu (1) hari bekerja dari tarikh aduan diterima

Memastikan pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Pematuhan Pengauditan Pengurusan Pusat Tanggungjawab diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun