PROSEDUR ADUAN

PROSEDUR PENGURUSAN ADUAN

Carta dia bawah menerangkan secara ringkas pengurusan aduan Unit Integriti UPSI: