FOTO

Khamis, 9 Julai 2020 - Taklimat Pelaksanaan Jawatankuasa Antirasuah (JAR) Universiti Pendidikan Sultan Idris Sesi pengenalan Unit Integriti UPSI dan perkongsian TOR serta pelaksanaan Jawatankuasa Antirasuah di UPSI bagi Kumpulan pertama yang melibatkan PTj dibawah portfolio Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa). #tingkatkanintegritihapuskanrasuah